کادو داخل بادکنک

بازدید : 1184   |      

توسط دستگاهی مخصوص میتوان عروسک و هدیه های زیبایتان را داخل بادکنکی مخصوص قرار داد و با تزیین آن هدیه ای بیادماندنی و خاص را میتوانید به عزیزانتان بدهید

با رنگین کمان خاص باشید